Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest placówką nieformalnej edukacji osób dorosłych z bazą internatową. Jest to idealne miejsce do spotkań, szkoleń, kursów, warsztatów czy obcowania ze sztuką. Swoją działalność ZUL poświęca szczególnie dorosłym mieszkańcom obszarów wiejskich. W związku z tym, że siedziba ZUL mieści się jedynie kilkanaście kilometrów od granicy z Niemcami to organizatorzy ZUL postanowili poświęcić swoją działalność na naukę języka niemieckiego oraz polskiego mieszkańców obszarów przygranicznych (zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej). Ważne jest dla Nas także utworzenie miejsca spotkań międzykulturowych, w którym ludzie żyjący na pograniczu będą mieli okazję poznać swoich najbliższych sąsiadów. Chcielibyśmy także aby ZUL stał się miejscem pielęgnowania tradycji regionalnych i lokalnych. Aby mogło się tak stać staramy się nawiązać kontakty z lokalnymi artystami, osobami zaznajomionymi z regionem, jego historią i tradycjami, aby następnie zaprosić ich do współpracy z Naszą placówką.

 
Nasi partnerzy:
Gmina Dobra Szczecińska
Heimvolkhochschule Lubmin
Ogólnopolska Siec Uniwersytetów Ludowych
Mentor - systemy audiowizualne
Stowarzyszenie polsko-niemieckie
non-profit dr H.Jordana
1/8

Zachodniopomorski 

Uniwersytet Ludowy

I polsko- niemieckie Seminarium naukowe

konto bankowe: 

VW Bank

07 2130 0004 2001 0837 0512 0001  

KRS:  0000682444

  • Facebook

                     Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

72-006 Mierzyn, gmina Dobra, woj. zachodniopomorski,  Polska

        uniwersytetludowy.eu        zachodniopomorskiul@wp.pl

Strona nie gromadzi i nie przechowuje plików Cooke

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, z siedzibą w Mierzynie, 72-006, ul. Śliczna 4.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO

Niezbędność przetwarzania wynika między innymi z następujących aktów prawnych:

a) rozporządzenia nr 1303/2013;

b) rozporządzenia nr 1304/2013;

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

d) spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217)

e) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, z siedzibą w Mierzynie, 72-006, ul. Śliczna 4.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia umowy;

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now