top of page
Projekt partnerski

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy wraz z Uniwersytetem Ludowym w Lubmin 
w Niemczech (Heimvolkshochschule im Lubmin) utworzyli projekt partnerski, którego celem jest propagowanie idei działalności uniwersytetów ludowych. W ramach powyższego projektu zostanie zorganizowane I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe

pod tytułem Uniwersytet ludowy – pomiędzy teorią a praktyką, które odbędzie się w dniach

 6-7 października 2017 r. w murach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uniwersytetami ludowymi, jako instytucjami nieformalnej edukacji osób dorosłych.

Szanowni Państwo pragniemy z dumą poinformować, że I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe pt. Uniwersytety ludowe-pomiędzy teorią a praktyką zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego. 
 

Spotkanie w Ministerstwie

W dniu 25 wrzesnia 2017 odbyło się kolejne spotkanie grupy ekspertów w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Warszawie. Nie mogło oczywiście tam nas zabraknąć. Tematem było również Seminarium polsko - niemieckie, które odbedzie się w dniach 6-7 października 2017 roku w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim.

 I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe pt. Uniwersytety ludowe-pomiędzy teorią a praktyką zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

Seminarium naukowe

W dniach 6 -7 października 2017 roku Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem polsko – niemieckim dr Jordana oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Ludowym zorganizowała I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe pt. Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką.

Celem Seminarium było przedstawienie szans i zagrożeń w rozwoju polskich uniwersytetów ludowych. Organizatorom spotkania naukowego zależało na tym, aby uczestnicy stworzyli platformę wymiany doświadczeń oraz dobry praktyk z zakresu edukacji osób dorosłych w Polsce oraz w Niemczech.

W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele z Uniwersytetów Ludowych w Radawnicy, Wieżycy, Grzybowie, Adamowie, Husince, Mierzynie oraz z okolic Krakowa.

Stronę niemiecką reprezentowali działacze dr Klaus Benthin z Seddiner See, Martin Nobelamann z Eberswalde, Carola Christen z Frankfurtu nad Odrą oraz Karolina Knochenmuß również z Frankurtu.

Wydarzenie naukowe zostało objęte patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego. W obradach czynnie uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich, który w referacie pt.: Uniwersytety ludowe w programie rządowym, zaprezentował założenia dotyczące wsparcia funkcjonowania uniwersytetów ludowych w Polsce. Patronat naukowy nad Seminarium przyjęło Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, którego przewodnicząca, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK wygłosiła referat pt.: Dorośli uczą się inaczej?! – Dlaczego? Jak?  

Seminarium otworzył dr Hubert Kupiec – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej. Tematyka dwudziestu jeden wygłoszonych referatów dotyczyła poszczególnych sesji tematycznych, które zostały podzielone następująco: 1) Rozwój uniwersytetów ludowych, 2) Uniwersytety ludowe w perspektywie edukacji dorosłych, 3) Uniwersytety ludowe w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, 4) Uniwersytety ludowe – dobre praktyki, 5) Uniwersytety ludowe – w poszukiwaniu rozwiązań. Problematyka poruszana podczas wystąpień inspirowała do dyskusji nad rozwojem uniwersytetów ludowych, które inicjowali moderatorzy sesji w osobach: prof. dr hab. Barbary Kromolickiej, dr hab. Beaty Bugajskiej, dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, dr Tomasza Maliszewskiego oraz dr Aleksandry Sander. Podczas Seminarium odbyło się również spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych, podczas którego wyznaczono kierunki przyszłych działań w zakresie współpracy z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego, szkicu nad wspólnym projektem do Programu Erasmus + oraz wyznaczono kolejną wizytę Sieci.

Wydarzenie naukowe w całości zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Organizatorzy Seminarium Naukowego dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność i owocną dyskusję. Mamy nadzieję, że polsko-niemieckie spotkania naukowe poświęcone edukacji dorosłych staną się wydarzeniem cyklicznym.  

          Spotkanie w           Ministerstwie Kutury

 

W dniu 22 stycznia 2017 r. założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu zespołu eksperckiego ds. wspierania uniwersytetów ludowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funkcjonujących współcześnie uniwersytetów ludowych (zrzeszonych w Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych - Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy w Adamowie, Nadbużański Uniwersytet Ludowy oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy), a także osoby, które są zainteresowanie powołania w przyszłości uniwersytetów ludowych. Spotkanie odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W toku posiedzenia ustalono kolejny etap prac nad programem rządowym oraz wyznaczono zespół redakcyjny w składzie:

- Angelika Felska (Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy)

- Jakub Mincewicz (Uniwersytet Ludowy w Radawnicy)

- Romuald Domański (Nadbużański Uniwersytet Ludowy)

- Mariusz Mówka (Kaszubski Uniwersytet Ludowy)

Bibliotek uliczna

​Uliczna biblioteka przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym juz jest.
Projekt współfinansowanay ze środków woj. zachodniopomorskiego. projekt "Społecznik".

30.04.2018.

W siedzibie Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Ludowego w Mierzynie przy ul. Ślicznej 4

odbyło sie kolejne spotkanie w sprawie niemieckiej koncepcji kształcenia ustawicznego w Polsce. Omawiano kwesteie prawne 

"Uniwersytetu dla Ludu".

Make

IT HAPPEN

bottom of page